+844 3838 4858 | info@hanoidiscovery.com

Tay Phuong Pagoda

  • Sight: Tay Phuong Pagoda
  • Type: Religious
  • Location:Hanoi - Vietnam
  • Address: Thôn Yên, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam
  • Opening hours: 05am - 09pm

Tay Phuong Pagoda, also known as Sung Phuc Pagoda, consists of three single-level structures built in descending order on a hillock that is said to resemble a buffalo. Figures representing ‘the conditions of man’ are the pagoda’s most celebrated feature – carved from jackfruit wood, many date from the 18th century. The earliest construction dates from the 8th century.

Take the steep steps up to the main pagoda building, then find a path at the back that loops down past the other two pagodas and wander through the adjacent hillside village.

 


Tips And Reviews

4 Tips and reviews
- Jul, 06, 2019 -

Mai P

The festival held on the 6th of March on lunar calendar. Local people also go there on Tet. You can see very old statue of arhats here.

- May, 05, 2014 -

Anonymous

Chùa Tây Phương (tên chữ là Sùng Phúc tự 崇福寺) là một ngôi chùa ở trên ngọn núi Tây Phương ở thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Feb, 05, 2012 -

Shiny

Các vị la hán chùa Tây Phương. Tôi đến ra về lòng vấn vương. Há chẳng phải đây là xứ Phật, mà sao ai nấy mặt đau thương. ..

- Jan, 25, 2012 -

Dinh N

Ngôi Chùa tuyệt đỉnh.


- Recommended Hanoi Day Trips -


Hanoi City Day Tour

(10)

Trang An Eco – Hoa Lu 1 Day Tour

(8)

Hanoi Fabulous Food Day Tour

(0)
Need Help? Chat with us