+844 3838 4858 | info@hanoidiscovery.com

Bach Ma Temple

  • Sight: Bach Ma Temple
  • Type: Religious
  • Location:Hanoi - Vietnam
  • Address: Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • Opening hours: 8-11am & 2-5pm Tue-Sun

In the heart of the Old Quarter, the small Bach Ma Temple is said to be the oldest temple in the city, though much of the current structure dates from the 18th century and a shrine to Confucius was added in 1839. It was originally built by Emperor Ly Thai To in the 11th century to honour a white horse that guided him to this site, where he chose to construct his city walls.

Pass through the wonderful old wooden doors of the pagoda to see a statue of the legendary white horse, as well as a beautiful red-lacquered funeral palanquin.


Tips And Reviews

6 Tips and reviews
- Mar, 08, 2013 -

5 B

BM là đền trấn cửa đông thành TL xưa,hơn 1000 năm tuổi.Có tên bạch mã là khi Lý Thái Tổ rời đô ra TL xây thành toàn đổ nên đến đền này khấn,thấy 1 con ngựa trắng đi ra,đi theo chân nó thì xây đc TLong

- Jan, 21, 2018 -

Ashley D

Old beautiful temple in the historic quarter of Hanoi.

- Jul, 10, 2018 -

Gregory F

Not the most beautiful temple, but worth a brief, free visit

- Mar, 08, 2013 -

5 B

White Horse Temple have more than 1000years old,regilious protected for Hanoi East Gate.

- Jan, 28, 2012 -

nam c

Ngôi đền được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ IX.Thờ vị thần Long Đỗ.Ngôi đền được coi là Đông Trấn trong quần thể Thăng Long Tứ Trấn của Thăng Long xưa tức Hà Nội nay...

- Feb, 03, 2014 -

Dat N

1 trong Tứ Trấn Thăng Long: Trấn Đông. Ngay trong khu phố cổ. Đẹp. Không xô bồ, rất dễ chịu (:


- Recommended Hanoi Day Trips -


Hanoi City Day Tour

(10)

Trang An Eco – Hoa Lu 1 Day Tour

(8)

Hanoi Fabulous Food Day Tour

(0)
Need Help? Chat with us