+844 3838 4858 | info@hanoidiscovery.com

Ambassadors’ Pagod – Quán Sứ Temple

  • Sight: Ambassadors’ Pagod – Quán Sứ Temple
  • Type: Historic
  • Location:Hanoi - Vietnam
  • Address: 73 Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • Telephone: +84 4 3825 2427
  • Opening hours: 05am - 09pm

Quan Su Temple was built in the 15th century under the Lê Dynasty. At that time there was no Buddhist temple here but some cottages used as a place of worship. According to Hoàng Lê nhất thống chí, during Emperor Le The Tong’s reign, Chiem Thanh (Champa), Ai Lao (Laos) usually sent ambassadors to offer tributes to Đại Việt (official name of Viet Nam under the Lê Dynasty). The Emperor ordered to construct a building called Quan Su (Embassy) to receive foreign ambassadors to Thăng Long. Because those ambassadors were all Buddhist, they decided to build a temple on the premises for worship. Today only the temple remains.


Tips And Reviews

5 Tips and reviews
- Feb, 16, 2014 -

Daria K

Обойдите храм слева, войдите в здание за ним и поднимитесь наверх - откроется отличный вид.

- Jan, 02, 2019 -

5 B

Địa điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân hà nội,m1 ngày rằm phật tử đến viếng chùa rất đông đúc,kẻ gian nhân cơ hội đó trà trộn vào cũng nhiều

- May, 10, 2012 -

Triệu Việt T

Đứng trước cửa chùa vào những ngày lễ bị tàn tro bay vào đầu nhiều như tuyết T_T

- Aug, 10, 2013 -

Dat N

Tuỳ Duyên..

- Jan, 02, 2015 -

Alex S

Цены заоблачные, порцие маленькие и не вкусно


- Recommended Hanoi Day Trips -


Hanoi City Day Tour

(10)

Trang An Eco – Hoa Lu 1 Day Tour

(8)

Hanoi Fabulous Food Day Tour

(0)
Need Help? Chat with us